ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เนรมิตรแท็งก์น้ำเก่า เ (อ่าน 13) 28 ก.ย. 61
ผุดไอเดีย ปรับแท็งก์น้ำเก่าให้เป็นบาร์เบอร์ในโรงเรียน ค่าบริการราคาประหยัด ข่าวจากช่อง 7 (อ่าน 27) 28 ก.ย. 61
ผอ.ธนาพล จีรเดชภัทร์ เข้าร่วมโครงการ “โครงการการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (อ่าน 54) 25 ก.ย. 61
คำสั่งประเมินผลดำเนินงานโครงการจิตอาสาพลานุกูลรักษ์ดนตรีเพื่อชุมชน112.61 (อ่าน 28) 22 ส.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 22) 22 ส.ค. 61
คำสั่งกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา76.61 (อ่าน 23) 22 ส.ค. 61
วันที่ 22 พ.ค. 2559โรงเรียนพระพุทธบาท" "พลานุกูลวิทยา" จัดประชุมศิษย์เก่า (อ่าน 236) 28 พ.ค. 59
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา" (อ่าน 202) 28 พ.ค. 59
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 191) 28 พ.ค. 59