ข่าวประชาสัมพันธ์
ผุดไอเดีย ปรับแท็งก์น้ำเก่าให้เป็นบาร์เบอร์ในโรงเรียน ค่าบริการราคาประหยัด ข่าวจากช่อง 7 (อ่าน 14) 28 ก.ย. 61
โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เนรมิตรแท็งก์น้ำเก่า เ (อ่าน 11) 28 ก.ย. 61
ผอ.ธนาพล จีรเดชภัทร์ เข้าร่วมโครงการ “โครงการการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (อ่าน 32) 25 ก.ย. 61
คำสั่งประเมินผลดำเนินงานโครงการจิตอาสาพลานุกูลรักษ์ดนตรีเพื่อชุมชน112.61 (อ่าน 14) 22 ส.ค. 61
คำสั่งกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา76.61 (อ่าน 9) 22 ส.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 12) 22 ส.ค. 61
วันที่ 22 พ.ค. 2559โรงเรียนพระพุทธบาท" "พลานุกูลวิทยา" จัดประชุมศิษย์เก่า (อ่าน 228) 28 พ.ค. 59
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 183) 28 พ.ค. 59
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา" (อ่าน 191) 28 พ.ค. 59