ภาพกิจกรรม
26 กันยายน 2561 เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่ง รับรางวัลโครงการต้นแบบระดับภาค ลงนามโดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและส
26 กันยายน 2561 เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่ง รับรางวัลโครงการต้นแบบระดับภาค ลงนามโดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบโดยท่านบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ปล.ขอบคุณทีมครูธนวัฒน์ ครูสุพรรณี ครูศุภชัย และเบื้องหลังทุกคน ที่เหน็ดเหนื่อยมาด้วยกันจนประสบความสําเร็จ
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2561,18:44   อ่าน 33 ครั้ง