สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา”